Valami elkezdődött Feketeardóban

Lassan tizenöt éve járok Feketeardóba (Ukrajna, jelenlegi nevén Tsernotisiv), de  ez alatt az idő alatt csak az utóbbi három évben tapasztaltam azt, hogy a falu közterületein bármiféle pozitív változás történt volna.

Életemben először, nem átutazóként 2000-ben voltam a faluban. Akkor egy árvíztől meggyötört települést láttam, leomlott házakkal, elkeseredett emberekkel, akik szerény lehetőségeikből és az államtól kapott segítségből próbáltak fedelet eszkábálni a fejük fölé. Az utcák testét a víz által szabdalt sebek borították, és ezek a sebek voltak az ottani emberek lelkében is.
De az idő haladt, a házak lassacskán kinőttek a földből, és magas alapokkal igyekeztek dacolni az esetlegesen bekövetkező rosszal, az újabb árvízzel. Mert hiába mondta tévé-rádió, hogy a gátakat megerősítik, megmagasítják; a második nagy árvíz után a falu népe már nem hitt a kormány ígéreteinek.
Az évek makacsul gyűrték tovább a ráncokat az arcokra, a házakat vagy befejezték, bevakolták, vagy további pénz híján a mai napig is pucéran állnak, de óvják gazdáikat. Mára már csak a víz által felszaggatott aszfalt emlékeztet arra, hogy volt egyszer egy nagy árvíz.
Nagyon sokáig kellett szembenéznem a falu központjában éktelenkedő, lepusztult, megkopott, a szocialista időket idéző módon elhanyagolt busz váróteremmel, míg egyszer végre, mintegy két és fél évvel ez előtt azt láttam, hogy kicsinosították!
Feltűnő volt a változás, és -bár nem vagyok odavalósi- nagyon örültem annak, hogy a korábbi évekkel ellentétben történt valami a helyi közösség, a lakosság érdekében!

Feketeardó híd

A megújult híd

Nem kellett sokáig várnom a következő csodára sem! Két évvel ezelőtt, a korábban lepusztult kis híd, ami a Homlócra és Gyulára vezető utat -lassan már csak útnak csúfolt kátyúhalmazt- összeköti a főútvonallal, igaz, hogy hosszas küszködéssel, de elkészült. Sőt, szép, sima aszfaltburkolatot is kapott! Komolyan mondom, egészen európai lett! Amikor a híd elkészülte után nekiláttak az út menti árok kimélyítésének, rendbetételének is, örömöm szinte határtalan volt! Azt hittem, hogy végre megjavítják a tengelytörős utat is, mert az gyalázat, hogy immáron 14 éve azon a szakaszon a pusztuláson kívül nem történik semmi! Sajnos azonban tévedtem; csak annyi lett a pozitív változás, ami az önkormányzat, a polgármester hatáskörében volt! Az állam továbbra sem törődik a polgáraival! Mint később megtudtam, ugyanis a helyi önkormányzatnak gyakorlatilag semmi ráhatása a falun átvezető utak állapotára, így szegény Bródi Mihály polgármester azon kívül, hogy folyamatosan kéri az útjavítást, egyebet nem tud tenni!

kőzúzalék
kőborításIgaz, hogy több évbe került, de októberi látogatásomkor azt is tapasztaltam már, hogy a helyi hatáskörben levő, belső utak egyik-másikára már sikerült kibrunsztolnia forrást, így néhány utca végre kapott zúzott kő borítást, ezáltal járművel könnyebben járhatóak, és remélhetőleg a víz sem fog megállni rajtuk. Ez az alap a járművek általi betömörítés után a további munkálatok alapjait jelenthetik. Tény, hogy magassarkú körömcipőben nem éppen a hölgyek öröme a közlekedés, azonban mindenki tudja, hogy némi átmeneti áldozatot kell hozni a fejlődés érdekében!

Én azt látom, hogy Feketeardó most jó kezekben van, hiszen ha visszagondolok, valamikor bő három évvel ezelőtt a korábbi gyér közvilágítás is megerősödött, több lámpa szolgálja a este közlekedők, valamint a köz biztonságát! Új utcák is bekapcsolódhattak az elektromos hálózatba, közte olyan is, ami már tizenöt éve vár villanyra!
Örömmel nyugtáztam, hogy a falu élére végre egy olyan ember került, aki hajlandó időt és energiát szentelni annak a munkának, annak a feladatnak, amire megválasztották! Amit megtehet a faluért, azt meg is teszi, és nem haszontalan, használhatatlan hidakra pazarolja az adófizetők pénzét, nevetségessé téve a falut ország-világ előtt!
Bízom abban, hogy ha a falu népe is a polgármester mellé áll, ötleteivel, esetleg saját kétkezi munkájával is segíti a közös célok megvalósulását, Feketeardó ismét olyan szép lehet, mint az árvizek előtti időben volt!

Valami elindult Ardóban, nem szabad hagyni, hogy megálljon!

- cser -

cser –

Vélemény, hozzászólás?